Pages

Selasa, 03 Mei 2016

246. QUNUT SHALAT SUBUH DAN PERMASALAHANNYA

Segala puji bagi Allah, Shalawat dan Salam Kepada Rasulullah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, kepada keluarga dan shahabat beliau sekalian, kepada para imam mujtahidin, kepada para qari dan mufassirin, kepada para ahli sufi dan muhadditsin.
Amma ba’du.
Banyak persoalan yang tidak tuntas didunia ini, dari persoalan kecil sampai kepada persoalan besar, dari persoalan individu sampai kepada persoalan kelompok dan golongan, dari persoalan sosial kemasyarakatan sampai kepada persoalan agama yang amaliyyah dan i’tiqadan, dari persoalan terkini sampai kepada persoalan klasik dan usang.
Zikir nyaring, zikir berjama’ah, doa nyaring, doa berjama’ah, talqin, tahlilan, yasinan, tawassul, tafaul, rakaat tarawih, cara melaksanakan witir, qunut subuh, qunut witir, ushalli, niat shalat, basmalah fatihah, basmalah surat, basmalah ayat, azan jum’at dua kali, azan subuh dua kali, jenggot, isbal, taqlid dan lain – lain sebagainya adalah persoalan – persoalan yang belum tuntas sampai sekarang.
Sebenarnya, perbedaan pendapat sudah muncul sejak munculnya kehidupan, ketika Malaikat sujud kepada Nabi Adam ditolak dengan sombong oleh Iblis laknatullah, ketika Habil dijodohkan dengan Iqlima ditolak dengan angkuh oleh Qabil yang merasa tidak sepadan dengan Labuda. Dua perbedaan ini berujung kepada kedurhakaan, dosa dan neraka, apakah perbedaan kita hari ini meneruskan jejak Iblis dan Qabil?
Atau kita mau belajar kepada khilaf yang terjadi di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, ketika peristiwa shalat Ashar di perkampungan bani Quraidhah?
Para shahabat terpecah dua, sebagian shalat Ashar di perkampungan Bani Quraidhah, meski telah lewat Maghrib, karena pesan nabi adalah, “Janganlah kalian shalat Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraidhah.” Namun sebagian yang lain tidak shalat di sana, tetapi di tengah jalan namun pada waktunya.
Lalu apa komentar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, adakah beliau membela salah satu pendapat. Jawabnya tidak. Beliau tidak menyalahkan kelompok mana pun karena keduanya telah melakukan ijtihad dan taat kepada perintah. Hanya saja, ada perbedaan dalam memahami teks sabda beliau. Jadi, khilaf di masa kenabian sudah terjadi dan tetap menjadi khilaf.
Dalam kasus penempatan pasukan perang di medan Badar, terjadi perbedaan pendapat antara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan seorang shahabat. Menurut shahabat yang ahli perang ini, pendapat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang bukan berdasarkan wahyu kurang tepat. Setelah beliau menjelaskan pikirannya, ternyata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kagum atas strategi shahabatnya itu dan bersedia memindahkan posisi pasukan ke tempat yang lebih strategis.
Pada kali yang lain ketika perang nyaris berakhir, muncul keinginan di dalam diri beliau untuk menghentikan peperangan dan menjadikan lawan sebagai tawanan perang. Tindakan itu didasari oleh banyak pertimbangan selain karena saat itu belum ada ketentuan dari firman. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bermusyawarah dengan para shahabatnya dan diambil keputusan untuk menawan dan meminta tebusan saja.
Saat itu hanya satu orang yang berbeda pendapat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu. Beliau tidak sepakat untuk menghentikan perang dan meminta agar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam meneruskan perang hingga musuh mati semua. Tidak layak kita menghentikan perang begitu saja karena mengharapkan kekayaan dan kasihan. Tentu saja pendapat seperti ini tidak diterima forum musyarawah dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam serta para shahabat lain tetap pada keputusan semula, hentikan perang.
Tidak lama kemudian turun wahyu yang membuat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam gemetar ketakutan, karena ayat itu justru membenarkan pendapat Umar radhiyallahu ‘anhu dan menyalahkan semua pendapat yang ada.
مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚتُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
“Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Anfal: 67)
Persoalan – persoalan seumpama qunut subuh sudah timbul sejak masa lampau tetapi tidak menjadi perpecahan, tetapi menjadi warna yang mempererat persaudaraan, namun pada beberapa dasawarsa yang dibelakang perbedaan pendapat sudah seakan biang terciptanya perang. Kenapa ini terjadi? Mungkin karena kebodohan kian merambah, banyak manusia cinta popularitas, perbedaan pendapat tidak lagi bisa disikapi, pengaruh dunia global menghantui, maka tumbuhlah keinginan dalam bidang hukum untuk menguasai dan diakui. Bias dari kristenisasi yang mengadu domba umat Islam telah memanfaatkan lobang – lobang kecil perbedaan umat Islam terkesan sebagai persoalan yang paling besar dan mendasar.
Maka untuk itulah tulisan ini disajikan semoga menjadi rahmat bagi menghindari perpecahan yang selalu diharapkan oleh musuh – musuh Islam. Tujuannya hanya sekedar berbagi informasi dengan para pembaca berkaitan tentang persoalan QUNUT SUBUH yang senantiasa dipermasalahkan oleh kaum Salafi Wahhabi dan Muhammadiyah Indonesia dengan mengatakan bahwa “qunut adalah perkara bid’ah, maka setiap bid’ah adalah sesat, setiap yang sesat adalah neraka.
Dengan tulisan ini kiranya dapat mendatangkan sedikit cahaya terang dan dapat sedikit memberi jawaban “apakah penganut mazhab syafi’i semuanya masuk neraka karena mereka melakukan qunut pada shalat subuh?? Dengan tulisan ini juga dapat diketahui duduknya persoalan qunut, apakah persoalan qunut itu termasuk persoalan furu’ syariat (amaliyah) atau persoalan ushul syariat (i’tiqadiyyah).
Sumber informasi adalah kitab – kitab hadits dan fiqih yang mu’tabar yang diupayakan ditulis dalam bentuk ikhtisar. Maka untuk terwujud suatu ikhtishar maka penulis tidak memuat sanad hadits dengan lengkap, dan tidak memuat komentar para ulama yang ada dalam kitab sumber yang berkaitan dengan hadits yang dimuat, hal ini dilakukan agar pembaca cepat sampai pada pokok permasalahan dan tidak membosankan. Untuk kelengkapan sanadnya dan komentar ulama maka kepada pembaca bisa merujuk langsung pada sumber aslinya. Jika hadits – hadits mengandung hukum yang sama, maka penulis hanya memuat satu atau dua hadits saja karena intinya sama walaupun perawinya berbeda, sehingga akan terlihat pada tulisan ini nomor hadits yang kadang teratur dan terkadang meloncat.
Kemudian, kepada yang berqunut penulis menghimbau, “Bahwa kita dalam berbicara dan bersikap jangan gegabah dan sinis seperti kaum salafi wahhabi dan Muhammadiyah yang selalu mengklaim neraka bagi orang – orang yang tidak sependapat dengan mereka. Dengan demikian maka kita tidak perlu menyalahkan orang yang tidak memakai qunut, tetapi yang kita sayangkan adalah kenapa mereka (Salafi Wahhabi & Muhammadiyah) menyalahkan kita yang memakai qunut”.
Menurut hemat penulis, masalah qunut adalah khilaf antar ulama Ahlussunnah, artinya bahwa sungguh pendapat yang mengatakan sunnat berqunut adalah Ahlussunnah yakni madzhab Maliki dan Syafi’i, dan yang mengatakan tidak berqunut juga Ahlussunnah yakni mazhab Hanafi dan Hambali. Maka apakah kita berani mengatakan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Hambali sesat? padahal keempat – empat mazhab tersebut adalah mazhab Ahlussunnah wal Jama’ah yang merupakan firqah najiyyah.
Wahai saudaraku yang berqunut! Kita dianggap salah, perbuatan kita dianggap bid’ah karena perbuatan yang kita lakukan dituduh tidak berlandaskan hadits atau salah dalam memahami hadits, Masya Allah, demi ukhuwah Islam kita menerima kalau kita dianggap bodoh, tetapi apakah imam – imam ikutan kita juga bodoh? Apakah Imam Syafi’i bodoh? Apakah Imam Ghazali bodoh? Apakah Imam Nawawi bodoh? Apakah Syaikhul Islam Zakaria Al-Anshari bodoh? Muhammad Ramli bodoh? Ibnu Hajar Al-Haitami dan lainnya bodoh. Akankah Imam Syafi’i masuk neraka karena mengatakan “qunut subuh itu sunnat sepanjang masa”.
MARI KITA LIHAT KITAB – KITAB HADITS YANG MU’TABAR.
KITAB SUNAN AL-KUBRA LIL-BAIHAQQIY,
Karya Abubakar Ahmad Bin Husain Bin ‘Ali Al-Baihaqqiy.
294 : BAB – QUNUT DALAM SHALAT KETIKA TERJADI MUSIBAH
3208    :    Dari Sa’id bin Musayyab dan Abi Salamah bin ‘Abdurrahman dari Abi Hurairah, Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata : “Adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam apabila bermaksud berdoa untuk kebinasaan seseorang (kafir) atau untuk menolong seseorang (mukmin) niscaya berqunut ia sesudah ruku’, maka pernah Rasulullah berkata setelah mengatakan Sami’allahu Liman Hamidah “Ya Allah selamatkan Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisyam dan ‘Iyasy bin Abu Rabi’ah dan yang tertindas dari orang-orang beriman (di bumi Makkah). Ya Allah, sempitkan himpitan-Mu kepada Bani Mudhar dan jadikanlah tahun – tahun mereka seperti layaknya tahun – tahun (semasa) Nabi Yusuf (kemarau dan kesusahan)”.
3209    :    Dalam riwayat yang lain dari Sa’id bin Musayyab dan Abi Salamah bin ‘Abdurrahman bahwa sungguh keduanya mendengar Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata: “Adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata ketika selesai membaca ayat atau surat pada shalat Subuh, beliau takbir (kepada ruku’), beliau bangkit (dari ruku’) sambil berkata SAMI’ALLAHU LIMAN HAMIDAH RABBANA WA LAKAL-HAMDU, kemudian dalam keadaan berdiri (pada i’tidal) beliau berkata : “Ya Allah selamatkan Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisyam dan ‘Iyasy bin Abu Rabi’ah dan yang tertindas dari orang-orang beriman (di bumi Makkah). Ya Allah, sempitkan himpitan-Mu kepada Bani Mudhar dan jadikanlah tahun – tahun mereka seperti layaknya tahun – tahun (semasa) Nabi Yusuf (kemarau dan kesusahan) . Ya Allah, kutuklah Hayyan, Ra’lan, Zakwan dan orang-orang yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya”, Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu juga berkata “kemudian sampai kepada kami bahwa Rasulullah meninggalkan doa tersebut tatkala Allah menurunkan firmannya;
لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ
“Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengadzab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang dzalim”. (Ali Imran : 128). Hadits riwayat Muslim dalam Shahih beliau dari Abi Thahir dan Harmalah dari Ibnu Wahab.
3210    :    Dari Zuhri dari Ibnu Musayyab dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tatkala mengangkat kepala dari (ruku’) rakaat yang kedua pada shalat Subuh, beliau berkata; ”Ya Allah selamatkan Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisyam dan ‘Iyasy bin Abu Rabi’ah dan yang tertindas dari orang-orang beriman (di bumi Makkah). Ya Allah, sempitkan himpitan-Mu kepada Bani Mudhar dan jadikanlah tahun – tahun mereka seperti layaknya tahun – tahun (semasa) Nabi Yusuf (kemarau dan kesusahan) “. Hadits Riwayat Bukhari dalam Shahih beliau dari Abi Na’im, dan juga diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Amar An-Naqid dan selain Muslim dari Sufyan.
3211    :    Dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salmah dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa sungguh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika beliau melakukan shalat ‘Isya, setelah beliau berkata SAMI’ALLAHU LIMAN HAMIDAH RABBANA WA LAKAL-HAMDU, kemudian beliau berkata sebelum sujud, “Ya Allah selamatkan ‘Iyasy bin Abu Rabi’ah, Ya Allah selamatkan Salamah bin Hisyam, Ya Allah selamatkan Al-Walid bin Al-Walid dan yang tertindas dari orang-orang beriman (di bumi Makkah). Ya Allah, sempitkan himpitan-Mu kepada Bani Mudhar dan jadikanlah tahun – tahun mereka seperti layaknya tahun – tahun (semasa) Nabi Yusuf (kemarau dan kesusahan)”. Hadits Riwayat Bukhari dalam Shahih beliau dari Abi Na’im, dan mengeluarkan oleh Muslim melalui perawi yang lain dari Syaiban.
295 :     BAB – RASULULLAH MENINGGALKAN QUNUT PADA SEKALIAN SHALAT KECUALI SHALAT SUBUH KETIKA MUSIBAH TELAH HILANG, DAN (MEMBACA) QUNUT PADA SHALAT SUBUH BAGI ORANG BERIMAN ATAU ATAS ORANG KAFIR DENGAN NAMA MEREKA ATAU SUKU MEREKA.
3224    :    Memberitahu oleh Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa sungguh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berqunut pada shalat ‘Isya pada rakaat terakhir sesudah berkata SAMI’ALLAHU LIMAN HAMIDAH, selama sebulan, beliau berkata dalam qunutnya, “Ya Allah selamatkan Al-Walid bin Al-Walid, Ya Allah selamatkan Salamah bin Hisyam, Ya Allah selamatkan ‘Iyasy bin Abu Rabi’ah, Ya Allah selamatkan yang tertindas dari orang-orang beriman (di bumi Makkah). Ya Allah, sempitkan himpitan-Mu kepada Bani Mudhar dan jadikanlah tahun – tahun mereka seperti layaknya tahun – tahun (semasa) Nabi Yusuf (kemarau dan kesusahan)”.
3228    :    Dari Ibrahim bin Abi Thalib berkata, aku mendengar Aba Qadamah bercerita dari ‘Abdurrahman bin Mahdi pada hadits Anas radhiyallahu ‘anhu, “Berqunut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam selama satu bulan, kemudian meninggalkan ia”, ‘Abdurrahman berkata; “SESUNGGUHNYA YANG DITINGGALKAN OLEH NABI ADALAH DOA LAKNAT ATAU KUTUKAN (BUKAN MENINGGALKAN QUNUT)”.
296 :    BAB – DALIL BAHWA RASULULLAH TIDAK MENINGGALKAN ASAL QUNUT PADA SHALAT SUBUH, TETAPI YANG DITINGGALKAN ADALAH DOA BAGI KAUM ATAU ATAS KAUM DENGAN NAMA ATAU SUKU MEREKA.
3229    :    Dari Ja’far Ar-Razi dari Rabi’ bin Anas dari Anas radhiyallahu ‘anhu; ‘bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam qunut sebulan, beliau berdoa atas (kebinasaan) kaum (kafir), kemudian beliau meninggalkannya, adapun pada shalat subuh maka senantiasa beliau berqunut hingga wafat.”
3230    :    Dari Abu Na’im dari Ja’far Ar-Razi dari Rabi’ bin Anas, berkata ia : “Adalah aku duduk bersama Anas radhiyallahu ‘anhu, maka seseorang berkata kepadanya, “Rasulullah hanya berqunut sebulan”, maka Anas radhiyallahu ‘anhu menjawab, “senantiasa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berqunut pada shalat subuh hingga meninggal dunia.”
3231    :    Dari Isma’il Al-Makkiy dan ‘Amar bin ‘Ubaid dari Hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, berkata ia; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berqunut, Abu Bakar berqunut, Umar berqunut, Usman radhiyallahu ‘anhum berqunut, dan aku menghitungnya.” Berkata Rabi’, “sehingga aku meninggalkan mereka.”
3232    :    Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu; “Aku shalat dibelakang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, maka Rasulullah berqunut. Aku shalat dibelakang Umar radhiyallahu ‘anhu, maka beliau berqunut. Aku shalat dibelakang Usman radhiyallahu ‘anhu, maka beliau juga berqunut.”
3233    :    Dari ‘Awwam bin Hamzah, berkata ia : “Aku bertanya kepada Aba Sufyan tentang masalah qunut pada subuh, maka Aba Sufyan menjawab, “sesudah ruku”, (aku bertanya lagi) dari siapa (qunut itu)? “Dari Abu Bakar, Umar dan Usman radhiyallahu ‘anhum.”
3234    :    Dari Mahariq dari Thariq radhiyallahu ‘anhu berkata ia : “Aku shalat subuh dibelakang Umar, ternyata beliau berqunut.
3235    :    Dari Isma’il bin Umayyah dari ‘Atha’ dari ‘Ubaid bin ‘Umair radhiyallahu ‘anhu berkata ia : “Aku mendengar Umar berqunut ia disana pada shalat subuh di Mekkah.”
3237    :    Dari Syu’bah dari Himad dari Ibrahim dari Aswad, berkata ia : “Aku shalat dibelakang Umar bin Khattab radhiyallahu ’anhu pada safar (perjalanan) dan hadhir (dikampung), maka tidaklah Umar berqunut kecuali pada shalat subuh.”
3240    :    Dari ‘Auf dari Abu Usman An-Nahdi, berkata ia : “Aku shalat dibelakang Umar radhiyallahu ’anhu selama 6 tahun maka adalah beliau selalu berqunut.” Diriwayatkan oleh Sulaiman Attaimi dari Abi Usman, “bahwa sungguh Umar berqunut ia pada shalat subuh”.
3241    :    Dari Sufyan dari Abi Hushain dari Abdullah bin Ma’qal berkata ia : “Berqunut oleh ‘Ali radhiyallahu ’anhu pada shalat subuh”. Ini hadits dari ‘Ali radhiyallahu ‘anhu adalah shahih lagi masyhur.
3242    :    Dari Habib bin Abi Tsabit dari ‘Abdurrahman bin Suwaid Al-Kahili berkata ia : “Seakan – akan aku mendengar ‘Ali radhiyallahu ’anhu pada shalat subuh ketika beliau berqunut membaca “Ya Allah! Kami minta tolong kepada Engkau dan kami minta ampun kepada Engkau”.
3243    :    Dari Usman bin Abi Zar’ah dari ‘Arfajah berkata ia : ”Aku shalat bersama Ibnu Mas’ud radhiyallahu ’anhu pada shalat subuh maka beliau tidak berqunut. Aku shalat bersama ‘Ali radhiyallahu ’anhu ternyata beliau berqunut.”
3244    :    Dari ‘Auf dari Abi Raja’ berkata ia : “Telah shalat Ibnu ‘Abbas di mesjid ini maka beliau berqunut” dan beliau membaca ayat (وقوموا لله قانتين)
297 :    BAB – DALIL BAHWA RASULULLAH BERQUNUT SESUDAH RUKU’
3247    :    Dari Abi Katsir dari Abi Salamah bin ‘Abdurrahman dari Abi Hurairah radhiyallahu ’anhu berkata ia : “Demi Allah, sungguh aku mendekatkan kalian kepada shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam”, maka adalah Abi Hurairah radhiyallahu ’anhu berqunut ia pada rakaat terakhir dari shalat subuh sesudah berkata سمع الله لمن حمده maka berdoa ia untuk kemenangan Mukminin dan kehancuran Kafirin.”
298 :    BAB – DOA QUNUT
3263    :    Dari Abi Ishaq dari Buraida bin Abi Maryam dari Abi Hawra dari Hasan bin ‘Ali berkata ia : “Telah mengajar akan aku oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam beberapa kalimat yang akan aku bacakan pada qunut, yaitu;
« اللهم اهدنى فيمن هديت ، وعافنى فيمن عافيت ، وتولنى فيمن توليت ، وبارك لى فيما أعطيت ، وقنى شر ما قضيت ، إنك تقضى ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ».
3264    :    Dari ‘Ala’ bin Shalih dari Buraida bin Abi Maryam dari Abi Hawra, berkata ia : “Aku bertanya kepada Hasan bin ‘Ali apa yang engkau pikirkan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, maka Hasan bin ‘Ali berkata, “Telah mengajar ia akan aku doa yang akan aku bacakan, yaitu;
« اللهم اهدنى فيمن هديت ، وعافنى فيمن عافيت ، وتولنى فيمن توليت ، وبارك لى فيما أعطيت ، وقنى شر ما قضيت ، إنك تقضى ولا يقضى عليك ». أراه قال إنه لا يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت »
Abi Hawra berkata, “Aku sebutkan doa ini kepada Muhammad bin Hanafiah, maka beliau berkata, “Ini adalah doa yang adalah bapakku pernah membacanya pada shalat subuh pada qunutnya.”
3267    :    Dari ‘Abdi Qahir dari Khalid bin Abi ‘Imran radhiyallahu ‘anhu berkata ia : “Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sedang berdoa untuk membinasakan bani Mudhar tiba-tiba datang kepadanya oleh malaikat Jibril dan mengisyarat kepada Nabi agar diam, maka Nabi pun diam, maka Jibril berkata, “Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak mengutus engkau sebagai penyebab (malapetaka) dan kutukan, engkau dibangkitkan hanya sebagai rahmat dan tidak sebagai azab, “Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima tobat mereka, atau mengadzab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang dzalim”. (Ali Imran : 128) kemudian maka Jibril mengajarkan kepada Nabi akan ini doa qunut yaitu;
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ، ونؤمن بك ، ونخضع لك ، ونخلع ونترك من يكفرك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلى ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد ، إن عذابك بالكافرين ملحق.
3267    :    Dari ‘Atha’ dari ‘Ubaid bin ‘Umair : bahwa sungguh Umar radhiyallahu ’anhu berqunut ia sesudah ruku’, maka berkata ia;
اللهم اغفر لنا ، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، وألف بين قلوبهم ، وأصلح ذات بينهم ، وانصرهم على عدوك وعدوهم ، اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ، ويكذبون رسلك ، ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم ، وزلزل أقدامهم ، وأنزل بهم بأسك الذى لا ترده عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ، ولك نصلى ونسجد ، ولك نسعى ونحفد ، نخشى عذابك الجد ، ونرجو رحمتك ، إن عذابك بالكافرين ملحق.
3267    :    Dari Sa’id bin Abdurrahman bin Abzay dari Bapaknya berkata ia : Aku shalat Subuh dibelakang Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu maka aku mendengar beliau berkata sesudah baca ayat sebelum ruku’
اللهم إياك نعبد ، ولك نصلى ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ، ونثنى عليك الخير ولا نكفرك ، ونؤمن بك ونخضع لك ، ونخلع من يكفرك.
Ini dibacakan sebelum ruku’, hadits ini walaupun sandaran sahih tetapi riwayat yang mengatakan bahwa Umar radhiyallahu ‘anhu berqunut sesudah ruku’ itu lebih banyak.
299 : BAB – MENGANGKAT DUA TANGAN PADA QUNUT
3270    :    Dari Tsabit dari Anas bin Malik pada kisah pembantaian para Qari, Tsabit berkata : Anas radhiyallahu ‘anhu berkata kepadaku, “Sungguh aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tatkala shalat subuh beliau mengangkat tangannya berdoa untuk kebinasaan orang – orang yang membantai para qari.”
3271    :    Dari Abi Usman An-Nahdiy dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata ia : “Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Mulia. Dia sangat malu jika seorang hamba menengadahkan tangan padaNya, kemudian dibiarkan kosong tak mendapatkan apa-apa (tak dikabulkan)”
3272    :    Dari Ja’far Abi ‘Ali Yuba’ Anmath berkata ia : aku mendengar Abi Usman berkata : “Aku melihat Umar radhiyallahu ‘anhu menengadahkan dua tangannya pada qunut.”
3274    :    Dari Sa’id dari Qatadah dari Abi Usman radhiyallahu ‘anhu berkata ia : “Aku shalat dibelakang Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu, beliau membaca 80 ayat dari surat Al-Baqarah dan berqunut sesudah ruku’ dan beliau mengangkatkan dua tangannya hingga aku melihat putih ketiaknya, beliau meninggikan suaranya sehingga doa beliau bisa di dengar dari balik dinding.”
300 : BAB – MAKMUM MENGAMINKAN DOA QUNUT
3274    :    Dari Hilal bin Khubab dari ‘Akramah dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, berkata ia : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam qunut selama sebulan terus menerus di dalam shalat dzuhur, ‘ashar, maghrib, ‘isya’ dan shalat subuh di setiap akhir shalat apabila beliau berkata « سمع الله لمن حمده », pada rakaat terakhir, berdoa atas (kecelakaan) qabilah-qabilah dari Bani Sulaim, atas Ra’li, Dzakwan dan ‘Ushayyah dan orang-orang di belakangnya mengamininya.”
301 : BAB – ORANG-ORANG YANG TIDAK MELIHAT QUNUT PADA SHALAT SUBUH
3279    :    Dari Himad dari Ibrahim dari ‘Alqamah dan Aswad dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu : “Tidak berqunut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada sesuatu dari shalatnya”. Demikian pula hadits riwayat Muhammad bin Jabir As-suhaimi. Hadits ini tergolong hadits Matruk.
3280    :    Dari Abu Hamzah A’war Ibrahim dari ‘Alqamah Abdullah berkata ia : “Berqunut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam selama sebulan, beliau berdoa kemudharatan atas ‘Ishyah dan Zakwan. Manakala telah nampak kemudharatan atas mereka maka beliau meninggalkannya”. Hadits yang sama telah diriwayat oleh Muhammad bin Abdullah al-hafidl dari Yahya bin Mansur al-qadhi dari ‘Ali bin ‘Abdul ‘Aziz dari Ghussan dari Syarik dari Abi Hamzah. Dan sungguh telah kami riwayat dari Abdurrahman bin Mahdi bahwa sungguh beliau berkata : “Hanya yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah doa laknat (kutukan)”.
3282    :    Dari Humam dari Qatadah dari Abi Majlaz, berkata ia : “Aku shalat subuh bersama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu (Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu) maka beliau tidak berqunut, maka aku katakan kepada beliau, aku tidak melihat tuan membaca qunut, maka beliau menjawab, tidak aku hafal akan qunut dari seseorang dari sahabat kami”. Asy-syaikh berkata : “Lupa sebagian sahabat atau lalainya dari sebagian perbuatan sunat tidak berdampak buruk pada riwayat orang – orang yang menghafalnya dan menyebutkannya”.
3283    :    Dari Basyar bin Harab berkata ia : Aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu berkata : “Apakah kalian melihat mereka (sahabat Rasulullah) ketika selesai membaca surat berdiri membaca qunut, sungguh itu pekerjaan bid’ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah kecuali hanya satu bulan saja kemudian ditinggalkannya”. Basyar bin Harab an-Nadbiy adalah Dhaif. Dan andaikata riwayat ini Shahih dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu maka padanya adalah dalil bahwa sungguh Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu mengingkari qunut sebelum ruku’.
3284    :    Dari Ibrahim bin Abi Harrah dari Sa’id bin Jubairi dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu : “Bahwa sungguh qunut pada shalat subuh adalah bid’ah”. Hadits ini tidak sah. Menurut Abu Lailiy hadits ini Matruk. Dan sungguh kami telah meriwayatkan hadits dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu bahwa sungguh beliau berqunut pada shalat subuh.
3285    :    Dari Abdullah bin Nafi’ dari Bapaknya dari Ummi Salamah radhiyallahu ‘anha : “Bahwa sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang qunut pada shalat subuh”. Komentar ulama tentang hadits ini bahwa Nafi’ ayah dari Abdullah tidak sah meriwayatkan hadits dari Ummi Salamah radhiyallahu ‘anha.
KITAB ‘AUNUL MA’BUD SYARAH SUNAN ABI DAUD
Karya Abu Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al ‘Azhim
BAB QUNUT DALAM SHALAT
1228    :    Dari Abi Katsir dari Abi Salamah bin ‘Abdurrahman dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata ia : “Demi Allah, sungguh aku mendekatkan kepada kalian shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam”. Berkata ia : “Maka adalah Abi Hurairah Radhiallahu’anhu berqunut ia pada rakaat terakhir dari dluhur, shalat ‘Isya dan shalat subuh maka berdoa ia untuk kemenangan Mukminin dan kehancuran Kafirin.”
Berkata pengarang Aunul Ma’bud : (maka adalah Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berqunut). Berkata Imam Nawawi : “Disunatkan berqunut pada sekalian shalat apabila tertimpa musibah kepada orang Islam, semoga Allah melindungi kita.” Berkata Imam Syafi’i rahmatullahi ’alahi : “Bahwa sungguh qunut disunatkan pada shalat subuh selama-lamanya. Adapun selain shalat subuh maka padanya ada 3 pendapat; ada pendapat yang shahih lagi masyhur : jika umat Islam tertimpa musibah seperti musuh, kemarau, waba’, kekeringan dan kemudharatan yang nampak pada orang Islam dan seumpama demikian maka berqunut pada sekalian shalat fardhu, jika tidak ada kejadian apa – apa maka tidak berqunut. Tempat qunut adalah sesudah mengangkat kepala dari ruku’ pada rakaat terakhir. Masalah menyaringkan suara saat qunut pada shalat jihar (nyaring) itu ada dua pendapat, pendapat yang kuat adalah tidak menyaringkan suara. Disunatkan mengangkat dua tangan pada qunut, tidak disunatkan menyapu muka. Pendapat lain mengatakan sunat menyapu wajah. Pendapat yang shahih (kuat) dalam masalah qunut tidak tertentu dengan doa yang tertentu, tetapi sudah dikatakan qunut dengan doa apa saja. Dan padanya pula ada pendapat lain yang menyatakan tidak ada qunut kecuali dengan doa yang masyhur, yaitu Allahummahdini….hingga akhir. Tetapi pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa doa yang masyhur itu adalah sunnat bukan syarat. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan lainnya berpendapat bahwa qunut pada subuh tidak ada sama sekali. Imam Malik berkata : ada qunut pada subuh tetapi sebelum ruku’. Dali – dalil semua pendapat diatas sudah ma’ruf dan telah aku jelaskan semuanya dalam kitab Syarah Muhazzab”. Wallahu a’lam. Berkata Al-Munziri : Telah mengeluarkan (arti mengeluarkan adalah menunjukkan tempat hadits pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadits tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan) hadits tersebut diatas oleh Bukhari, Muslim dan An-Nasai.
1229    :    Dari ‘Amar bin Murrah dari Ibnu Abi Laliy dari Bara’ radhiyallahu ‘anhu : “Bahwa sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam senantiasa berqunut pada shalat subuh. Menambahkan oleh Ibnu Mu’az “dan shalat Maghrib”.
Berkata pengarang Aunul Ma’bud : (senantiasa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berqunut pada shalat subuh. Menambahkan oleh Ibnu Mu’az “dan shalat Maghrib). Telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Tirmizi dan telah mentashihkan ia akan hadits tersebut dari Bara’ radhiyallahu ‘anhu : Bahwa sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam senantiasa berqunut pada shalat Maghrib dan Subuh. Telah mengeluarkan oleh Bukhari dari Anas radhiyallahu ‘anhu berkata ia : Adalah qunut itu pada shalat Maghrib dan Subuh. Berkata dalam An-Naili : telah berpegang dengan hadits ini oleh Ath-Thahawi pada meninggalkan qunut pada shalat subuh, berkata ia : Karena ulama telah sepakat diatas nasakh (batal hukum) hadits qunut pada shalat Maghrib maka sedemikian juga pada shalat Subuh. Pendapat Ath-Thahawi bertentangan dengan sebagian ulama yang berkata : Telah sepakat ulama diatas bahwa sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berqunut pada shalat subuh, kemudian para ulama tersebut berbeda pendapat pada ; Apakah Rasulullah meninggalkan qunut tersebut atau tidak, maka dengan berpegang pada masalah yang oleh ulama telah sepakat maka tetaplah sebut apa yang oleh ulama berbeda pendapat. Ibnu Qayyim berkata : “Shahihlah hadits Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu yang berkata; “Demi Allah, sungguh aku mendekatkan kalian kepada shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam”. Tidak diragukan lagi bahwa sungguh Rasulullah pernah melakukan qunut kemudian maka meninggalkannya, maka aku mencintai Abu Hurairah bahwa beliau mengajarkan mereka bahwa dasar qunut adalah sunnah, dan bahwa sungguh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melakukannya. Dan ini (dapat) menolak pendapat orang – orang yang membenci qunut secara mutlak pada shalat subuh, baik ketika datang musibah atau bukan, bahkan mereka (yang membenci qunut) berkata ; hadits tersebut sudah tidak berlaku. Maka para ahli hadits mengambil jalan tengah diantara yang membenci qunut dan yang menggalakkan (sunnat) qunut ketika musibah dan lainnya, karena mereka berqunut sekira – kira berqunut oleh Rasulullah dan meninggalkannya sekira – kira meninggalkan oleh Rasulullah, maka mengikut oleh mereka dengan Rasulullah pada melaksanakan dan meninggalkan qunut. Demikian kesimpulan. Al-Munziri berkata : “Telah mengeluarkan oleh Muslim dan Nasai yang mencakup dua shalat (maghrib dan subuh).
1230    :    Dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata ia : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berqunut pada shalat ‘Isya selama satu bulan, Beliau berkata dalam qunutnya; “Ya Allah selamatkan Al-Walid bin Al-Walid, Ya Allah selamatkan Salamah bin Hisyam Ya Allah selamatkan orang – orang tertindas dari orang-orang beriman (di bumi Makkah). Ya Allah, sempitkan himpitan-Mu kepada Bani Mudhar dan jadikanlah tahun – tahun mereka seperti layaknya tahun – tahun (semasa) Nabi Yusuf (kemarau dan kesusahan)”.
Berkata Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada suatu hari telah meninggalkan berdoa untuk mereka. Beliau (Abu Hurairah) berkata: kenapa Engkau tidak berdoa bagi mereka? maka dijawab : Apakah tidak diperlihatkan padamu bahwa mereka sudah datang.”
Berkata pengarang ‘Aunul Ma’bud : “Katanya (Al-Walid) yang benar menurut As-Suyuthi adalah Abu Al-Walid sebagaimana pada riwayat Ibnu Daasah dan Ibnu Al-A’rabiy. Nama Abu Al-Walid adalah Hisyam bin Abdul Malik Ath-Thayalisiy, demikian As-Suyuthi. Katanya (Ya Allah Selamatkan) artinya “Lepaskan”. ………………… Katanya (mereka sudah datang) artinya Al-Walid, Salamah dan lainnya dari para dhu’afa kaum muslimin datang dari Mekkah ke Madinah, yang telah menyelamatkan akan mereka oleh Allah dari negeri kafir, adalah do’a bagi mereka untuk kebebasan mereka dari tangan-tangan kafir dan sungguh mereka telah bebas, dan mereka telah tiba di Madinah maka dalam hal demikian maka tidak perlu lagi berdoa untuk mereka. Berkata oleh Al-Khaththabiy : padanya ada bagian dari Fiqih yaitu “Menetapkan qunut pada selain witir”, dan padanya dalil bahwa doa bagi kaum dengan nama mereka dan nama bapak mereka itu tidak memutuskan shalat, dan bahwa doa untuk (kebinasaan) kafir tidak membathalkan shalat. Al-Munziri berkata : “Telah mengeluarkan hadits oleh Bukhari dan Muslim).
1233    :    Dari Anas bin Siriin dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu : “Bahwa sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berqunut sebulan, kemudian Rasulullah meninggalkannya.”
Berkata pengarang ‘Aunul Ma’bud : “Katanya “berqunut sebulan, kemudian Rasulullah meninggalkannya”, berkata Al-Khathabiy : makna “kemudian Rasulullah meninggalkannya” artinya meninggalkan oleh Rasulullah akan berdoa kebinasaan atas qabilah (suku) yang dimaksud, atau meninggalkan qunut pada 4 waktu shalat, dan Beliau tidak meninggalkannya pada shalat Subuh, dan tidak meninggalkan doa yang tersebut pada hadits Al-Hasan bin ‘Ali yaitu; ALLAHUMMAHDINA FIMAN HADAYTA yang menunjukkan demikian itu oleh beberapa hadits yang shahih pada qunutnya Rasulullah hingga akhir hidup beliau. Sungguh berbeda pendapat manusia pada masalah qunut Rasul pada shalat Subuh dan pada tempatnya (sebelum ruku’ atau sesudahnya). Berkata oleh Ashabul Rakyi : “Tidak ada qunut kecuali pada Witir dan berqunut sebelum ruku’. Berkata Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Ishaq : “berqunut oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada shalat Subuh sesudah ruku’. Dan sungguh diriwayatkan hadits qunut sesudah ruku’ pada shalat Subuh dari Sayyidina ‘Ali, Sayyidina Abubakar, Sayyidina ‘Umar dan Sayyidina ‘Utsman radhiyallahu ‘anhum. Maka adapun qunut pada bulan Ramadhan maka menurut madzhab Ibrahim An-Nakh’iy, Ahlul Rakyi dan Ishaq : “tidak berqunut kecuali pada nisfu yang terakhir dari Ramadhan, mereka berhujjah dengan perbuatan Ubai bin Ka’ab, Ibnu ‘Umar dan Ma’az Al-Qari.” Dalam kitab Syarah Sunnah disebutkan : “Telah berjalan kebanyakan ahli ilmu kepada bahwa tidak berqunut pada semua shalat karena hadits tersebut dan hadits Abi Malik Al-Asyja’iy. Dan sebagian ahli ilmu berjalan kepada berqunut pada shalat Subuh, dengannya telah berkata Imam Malik dan Imam Syafi’iy, sehingga Imam Syafi’iy berkata : “Jika muslimin tertimpa oleh suatu musibah maka berqunut pada sekalian shalat. Kata perawi “Rasul Meninggalkan” artinya meninggalkan laknat dan doa atas qabilah tertentu, atau meninggalkan 4 waktu shalat ketiadaan pada shalat Subuh, dengan dalil hadits riwayat dari Anas radhiyallahu ‘anhu, berkata ia : “senantiasa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berqunut pada shalat Subuh hingga meninggalkan dunia (wafat)”. Hadits riwayat ‘Abdurrazzaq, Daraquthniy dan Al-Hakim. Berkata Al-Munziri : “telah mengeluarkan hadits ini oleh Imam Muslim yang lebih sempurna dari hadits tersebut dan tidak ada pada haditsnya kalimat “kemudian beliau meninggalkannya”.
KITAB SUNAN AT-TIRMIZI
Karya Muhammad bin ‘Isa Abu Musa At-Tirmizi As-Salamiy.
BAB – HADITS YANG DATANG PADA MASALAH QUNUT PADA SHALAT SUBUH.
367 – Dari Syu’bah dari ‘Amri bin Murrah dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Al-Bara’ bin ‘Azib radhiyallahu ‘anhu : “bahwa sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam senantiasa berqunut pada shalat Subuh dan Maghrib.” Berkata ia : “tersebut dalam Al-Bab dari ‘Ali dan Anas, Abi Hurairah, Ibnu ‘Abbas, Khufaf bin Ayma’ bin Rakhshah Al-Ghifariy radhiyallahu ‘anhum, berkata Abu ‘Isa : “hadits riwayat Al-Bara’ radhiyallahu ‘anhu adalah hadits HASAN SHAHIH.” Para ahli ilmu berbeda pendapat pada masalah qunut pada shalat Subuh, maka oleh sebagian ahli ilmu berpendapat ada qunut pada shalat Subuh, pendapat berdasarkan dari shahabat Rasulullah dan lainnya, dan inilah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i. Adapun Imam Ahmad dan Imam Ishaq berkata : tidak ada qunut pada shalat Subuh kecuali ketika ada musibah yang menimpa kaum muslimin, dalam kondisi ini maka boleh bagi imam berdoa bagi keselamatan dan kemenangan Muslimin.
BAB – HADITS YANG DATANG PADA MASALAH MENINGGALKAN QUNUT.
368 – Dari Abi Malik Al-Asyja’iy (nama beliau adalah Sa’ad bin Thariq bin Asy-yam) berkata ia : “aku katakan kepada bapakku, wahai bapak! Sesungguhnya Engkau pernah shalat dibelakang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dibelakang Abubakar, Umar, Utsman dan ‘Ali bin Abi Thalib di negeri Kuffah hampir 50 tahun, apakah mereka semua berqunut? Ayahku berkata : “Wahai putraku! Itu adalah perkara baru (muhdats)”. Berkata Abu ‘Isa : “Ini adalah hadits HASAN SHAHIH, dan beramal adalah atas hadits ini menurut kebanyakan ahli ilmu. Sofyan Ats-Tsauriy berkata : ”Jika seseorang berqunut pada shalat Subuh maka itu bagus, dan jika seseorang tidak berqunut maka itu juga bagus”. Sofyan memilih tidak berqunut, dan beliau tidak melihat Ibnu Mubarak berqunut pada shalat Subuh.
KESIMPULAN
Setelah membaca hadits-hadits tersebut diatas maka jelaslah bahwa persoalan qunut adalah persoalan dhanniyyah dan ijtihadiyyah. Hasil sebuah ijtihad adalah dhanniy bukan qath-’iy. Dalam segala hukum hasil ijtihad para mujtahid berkata : ”IJTIHADKU BENAR DAN MUNGKIN SALAH, IJTIHAD SELAIN AKU SALAH DAN MUNGKIN BENAR”. Dengan demikian maka tidak seorang pun dari manusia yang ada sekarang ini yang berhak membid’ahkan satu-satu pendapat dari yang berqunut atau yang tidak berqunut, karena yang berqunut ada dalilnya, dan yang tidak berqunut juga ada dalilnya, kalau yang ada dalilnya masih dikatakan bid’ah lalu yang mana yang tergolong sunnah??? Apakah yang suka membid’ah-bid’ahkan dan yang suka menghujat itu tergolong “sunnah”.
Wahai pengikut Maliky dan Syafi’iy, tidak perlu membenci orang yang tidak berqunut karena barangkali mereka pengikut mazhab Hanafiy atau Hanbaliy, atau mungkin mereka adalah “mujtahid yang sudah punya madzhab sendiri”. Wahai Salafi Wahhabi, Muhammadiyyah dan para pembaharu agama lainnya, berhentilah menghujat kami yang berqunut dalam masalah qunut dan lainnya, bagaimana kalian menegakkan sunnah kalau rutinitasnya menghujat terus dan suka membid’ahkan, kemana-mana selalu pasang : “KULLU BID’ATIN DHALALAH. KULLU DHALALAH FINNAR”.
Andaikata hadits yang kami jadikan landasan sunnah berqunut menurut kalian adalah lemah, itu hak kalian dan hasil ijtihad kalian menurut ilmu musthalah yang kalian pelajari, tetapi kalian pun harus tahu bahwa Imam Syafi’i dan pengikutnya bukan tidak tahu ilmu musthalah. Ilmu musthalah bukan hadits dan bukan juga wahyu. Sesungguhnya kalian mengatakan “ini kuat, ini lemah, ini hasan, ini shahih” itu juga ikut-ikut orang lain seperti Bin Baz, Albani dan sebagainya. Apa landasan Albani mengatakan “ini kuat, ini lemah, ini hasan, ini shahih”, apa ada haditsnya, apa ada wahyu atau hasil ijtihadnya sendiri yang diikuti oleh para pengikutnya. Nah, kalau Albani boleh berijtihad dan ijtihadnya diikuti, lalu kenapa orang lain tidak boleh berijtihad dan kenapa pendapat orang lain tidak boleh diikuti.
Masya Allah, “KEBENARAN ITU DATANG DARI ALLAH”, maka tidak perlu ada hak veto dalam masalah khilafiyyah, maka bagi yang percaya Imam Syafi’i dan Imam Malik mari terus berqunut karena ada dalilnya, dan yang percaya Imam Hanafi dan Imam Hanbali silakan tidak berqunut karena juga ada dalilnya.
Tetapi, menyalahkan orang berqunut itu apa dalilnya???

Senin, 02 Mei 2016

Wiro Sableng #149 : Si Cantik Dari Tionggoan

Wiro Sableng #149 : Si Cantik Dari Tionggoan Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1WIRO SABLENG

Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212

Karya: Bastian Tito

Episode : DADU SETAN

"SAUDARA WIE, APA YANG TERJADI? APA YANG KAU LAKUKAN TERHADAPKU?!" TANYA LOAN NIO NIKOUW. TANGAN KIRI MENUTUP PADA PAKAIAN YANG TERSINGKAP. TANGAN KANAN MERABA KE PUNGGUNG. "DIMANA PEDANGKU?" TIBA-TIBA ADA SESEORANG MUNCUL DI MULUT GOA. "LOAN NIO. BANGSAT BERAMBUT GONDRONG ITU BARUSAN HENDAK MEMPERKOSAMU UNTUNG AKU DATANG. DIA PULA YANG TELAH MENCURI PEDANG NAGA MERAH MILIKMU..." "SAUDARAWIEI BENAR ...BENAR?!" "BENAR APA NIO?" "KAU HENDAK MEMPERKOSAKU! KAU MENCURI PEDANG NAGA MERAH!" ‘NIONIO, AKU BELUM GILA MELAKUKAN HAL BEJAT ITU PASTI BANGSAT MUKA TENGKORAK INI MENGARANG CERITA MENGUMBAR MULUT FITNAH!" "SAUDARA WIE. AKU TIDAK MENYANGKA BEGITU BEJAT BUDI PEKERTIMU! AKU MENGIRA KAU SEORANG SAHABAT YANG BISA DIMINTA TOLONG! TERNYATA KAU IBLIS TERKUTUK!" "NIONIO. DENGAR DULU KETERANGANKU..."UCAP WIRO."AKU TIDAK BUTUH KETERANGAN. AKU INGIN MEMBUNUHMU SAAT INI JUGA"1PENDEKAR 212 Wiro Sableng beberapa kali mempercepat larinya. Namun nenek rambut kelabu tetap saja terpaut dua tombak di sebelah depan.

"Luar biasa. Ilmu lari apa yang dimiliki mahlukjejadian ini. Aku tak mampu mendekati." ucap Wiro dalam hati.

Setelah berlari cukup jauh. di satu jalan berbatu-batu dan menurun serta dipenuhi pohon cemara hutan, dari
... baca selengkapnya di Wiro Sableng #149 : Si Cantik Dari Tionggoan Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor Satu

Sabtu, 02 April 2016

245. MEMILIH WANITA, MENIKAH DAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI

Ask Alfonso: Just Married And Out Of Shape! - Angry Trainer Fitness ...
Kitab Fathul Izar dan Terjemahannya
Kitab Fathul Izar adalah karya ulama Nusantara, KH. Abdullah Fauzi Pasuruan. Menerangkan tentang perihal memilih wanita menikah dan yang berkaitan dengan hubungan suami-istri. 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جل قدره وعز جاره الذي جعل النكاح سببا لبقاء نسل الأنام، ووسيلة الى اشتباك الشعوب والأقوام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صاحب العز والصدق والوفا وعلى آله وصحبه الشرف انجوم الهدى والصفا، أما بعد:
فهذه كراسة صغير حجمها لطيف شكلها جليل قدرها عظيم نفعها تشتمل على فوائد مهمة تتعلق ببعض ما للنكاح من الحرث وأسرار أوقاته وتدبيره وما لخلقة الأبكار من العجائب والأسرار جمعتها والتقطتها ونقلتها من فحول العلماء والرجال منهم الله تعالى بنيل الفوز والإفضال سميتها بفتح الإزار في كشف الأسرار لأوقات الحرث وخلقة الأبكار والله تعالى نسأل أن يجعلها نافعة لنا ولإخواننا المسلمين ويجعلها دخيرة لنا ولوالدينا يوم لاينفع مال ولابنون الا من اتى الله بقلب سليم من آفات القلب وسوء الظن
إعلم أن النكاح سنة مرغوبة وطريقة محبوبة لأن به بقاء التناسل ودوام التواصل فقد حرضه الشارع الحكيم فقال عز من قائل "فانكحواما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" الأية وقال "ومن آياته أن خلقلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" الأية وقال"وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله" الآية ومن إغنائه تعالى لهم ان الرجل قبل دخوله في قيد النكاح له يدان ورجلان وعينان وغيرها من الجوارح بحدتها فقط ولكن كلما دخل فيه صارت تلك الأعضاء تتضاعف ضعفين بزيادة أعضاء زوجته اليها الا ترى ان العروسة اذا قالت للعريس : لمن يداك؟ قال لك واذا قالت له: لمن أنفك؟ قال لك واذا قالت له ايضا: لمن عيناك؟ قال لها مجيبا ومؤنسا: لك وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج الحديث والباءة النفقة الظاهرة والباطنة كما قيل وقال أيضا تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة الحديث او كما قال وغيرها من الآيات والأحاديث.
بيان الحرث وأسرار اوقات
إعلم أن المقصود الأعظم من النكاح التعبد والتقرب واتباع سنة الرسول وتحصيل الولد والنسل لأن به بقاء العالم وانتظامه وبتركه وإهماله خرابه ودراسه ومعلوم أنه لايحصل الحصاد الا بنثر البذر على الأرض اولا وحرثها وزرعها بطرق وكيفيات معلومة عند الفلاح وانتظار المدد الى بدو الصلاح وكذلك لايحصل الولد والنسل الا ببث بذر الزوج على مزرعته وزرعته التي هي حليله قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم الآية. وسبب نزول هذه الآية ان المسلمين قالوا: انا نأتي النساء باركات وقائمات ومستلقيات ومن بين ايديهم ومن خلفهم بعد ان يكون المأتي واحدا فقالت اليهود ما انتم الا البهائم لكنا نأتهن على هيئة واحدة وانا لنجد في التوراة ان كل اتيان تؤتى النساء غير الإستلقاء دنس عندالله. فأكذب الله تعالى اليهود ففي هذه الآية دلالة على جواز اتيان الرجل زوجته على اي كيفية وحال شاء من قيام وقعود واستلقاء ومن اي جهة شاء من فوق ومن تحت ومن وراء ومن قدام وفي اي وقت شاء في الليل او النهار بعد ان كان في صمام واحد

لكن قال اهل العلم من جامع زوجته في ليلة الجمعة يصير الولد حافظا في كتاب الله تعالى ومن جامع في ليلة السبت يكون الولد مجنونا ومن جامع في ليلة الأحد يكون الولد سارقا لملك غيره اوظالما ومن جامع في ليلة الإثنين يكون الولد فقيرا او مسكينا او راضيا لأمر الله وقضائه ومن جامع في ليلة الثلاثاء يكون الولد بارا للوالدين ومن جامع في ليلة الأربعاء يكون الولد كثير العقل او كثير العلم او كثير الشكر ومن جامع في ليلة الخميس يكون الولد مخلصا في قلبه ومن جامع زوجته مع التكلم يكون الولد أبكم ومن جامع في ظلمة يكون الولد ساحرا ومن جامع مع السراج يكون الولد حسن الصورة  ومن جامع رائيا عورة المرأة يكون الولد أعمى او أعمى القلب ومن جامع سائل الزاد لسفر يكون الولد كاذبا ومن جامع تحت الشجرة المطعوم ثمرها يكون الولد مقتول الحديد او مقتول الغرق او مات في هدم الشجرة 

قال أهل العلم وينبغي للعروس أربعة أشياء أولها أخذ اليدين وثانيها مس صدرها وثالها تقبيل الخدين ورابعها قراءة البسملة عند إدخال الذكر في الفرج وقال صلى الله عليه وسلم من جامع زوجته عند الحيض فكأنما جامع أمه سبعين سنة الحديث او كما قال.

(نفيسة ظريفة) سئل بعض المشايخ عن النعم الدنيا كم هي؟فأجاب بأنها كثيرة لايحصى عددها قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ولكنأعظمها انحصر في ثلاثة أشياء: تقبيل النساء ولمسها وإدخال الذكر في الفرج. قال الشاعر في بحر الرجز:
ونعم الدنيا ثلاث تعتبر * لمس وتقبيل وإدخال الذكر
وقال أخر:
نعم الدنيا ثلاث تحصر * دميك كوليت عامبوع كارو بارع تورو
بيان تدبير الحرث
قال الامام العالم العلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي في الرحمة: إعلم ان الجماع لايصلح الا عند هيجان الشهوة مع استعداد المني فينبغي أن يخرجه في الحال كما يخرج الفضلة الرديئة بالإستفراغات كالمسهلات فان في حبسهعند ذلك ضررا عظيما والمكثر من الجماع لايخفى هرمه سريعا وقلة قوته وظهور الشيبفيه وللجماع كيفية وهي ان تستلقى المرأة على ظهرها ويعلوها الرجل من أعلاها ولا خير في ما عدا ذلك من الهيئات ثم يلاعبها ملاعبة خفيفة من الضم والتقبيل ونحو ذلك حتى اذا حضرت شهوتها اولج وتحرك فاذا صب المني فلاينزع بل يصبر ساعة مع الضم الجيدلها فاذا سكن جسمه سكونا عظيما نزع ومال على يمينه حين النزع فقد ذكروا ان ذلك ممايكون به الولد ذكر ويمسحان فرجهما بحرقتين نظيفتين للرجل واحدة وللمرأة واحدةولايمسحان بحرقة واحدة فان ذلك يورث الكراهة واحسن الجماع ما يعقبه نشاط وطيب نفسوباقى سهوة وشره ما يعقبه رعدة وضيق نفس وموت أعضاء وغشيان وبغض الشخص المنكوح فان كان محبوبا فهذا القدر كاف في تدبير الأصلح من الجماع
واداب الجماع ثلاثة قبله وثلاثة حاله وثلاثة بعده اما الثلاثة التي قبله فتقديم الملاعبة ليطيب قلب الزوجة ويتيسر مرادها حتى اذا علا نفسا وكثر قلقها وطلبت إلتزام الرجل دنا منها والثانية مراعاة حال الجماع فلا يأتيها وهي باركة لأن ذلك يشق عليها او على جنبها لأن ذلك يورث وجع الحاصرة ولايجعلها فوقه لأن ذلك يورث الإعتقار بل مستلقية رافعة رجليها فإنه أحسن هيئات الجماع والثالثة مراعاة وقت الجماع اي وقت الإيلاج بالتعويذ والتسمية وحك الذكر بجوانب الفرج وغمز الثديين ونحو ذلك مما يحرك شهوتها وامااللاتي في حال الجماع فأولها كون الجهد برياضة في صمت وتوفق الثانية في التمهل عند بروز شهوته حتى يستوفي إنزالها فإن ذلك يورث المحبة في القلب الثالثة ان لايسرع بإخراج الذكر عند إحساسه بمائها فإنه يضعف الذكر ولايعزل عنها ماءه لأن ذلك يضر بها واما الثلاثة التي بعده فاولها أمر الزوجة بالنوم على يمينه ليكون الولد ذكرا ان شاء الله وان نامت على الأيسر يكون الولد أنثى حسب ما اقتضته التجربة الثانية ان يقول الذكر الوارد عند ذلك في نفسه وهو الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الثالثة الوضوء اذا اراد ان ينام وهو سنة وغسل ذكره اذا اراد ان يعود اليها
وذكر عن بعض الثقات ان من قدم اسم الله تعالى عند الجماع اي جماع زوجته و سورة الإخلاص الى آخرها وكبر وهلل وقال بسم الله العلي العظيم اللهم اجعلها ذرية طيبة  ان كنت قدرت ان تخرج من صلبي اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ثم يأمر الزوجة بالإضطجاع على جنبها الأيمن فإن حملها يكون ذكرا بإذن الله تعالى ان قدر الله تعالى حملها من ذلك الجماع. ولازمت هذا الذكر والصفة فوجدته صحيحا لا ريب فيه و بالله التوفيق اهـ محذوفا بعضه
قال بعض المشايخ من اتى زوجته فقال في نفسه حين احس بالإنزال لايدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يكون الولد ان قدر الله تعالى من ذلك فائقا على والديه علما وشأنا وعملا ان شاء الله تعالى. قال في حاشية البجيرمي على الخطييب (فائدة) رأيت بخط الأزرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اراد ان تلد إمرأته ذكرا فإنه يضع على بطنها في أول الحمل ويقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني أسمي مافي بطنها محمدا فاجعله لي ذكرا فإنه يولد ذكرا ان شاء الله مجرب اهـ.
بيان أدعية الحرث
قال تعالى وقدموا لأنفسكم الآية اي قدموا ما يدخر لكم من الثواب كالتسمية عند الجماع وطلب الولد، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بسم الله عند الجماع فأتاه ولد فله حسنات بعدد انفاس ذلك الولد وعدد عقبه الى يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم الحديث او كما قال، ولبعضهم فيها ترتيب عجيب وهو أن الرجل اذا اراد ان يجامع زوجته ينبغي ان يقول اولا السلام عليكم يا باب الرحمن فتقول زوجته مجيبة له وعليكم السلام يا سيد الأمين فيأخذ يديها  ويقول رضيت بالله ربا ثم يغمز ثدييها ويقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ثم يقبل ناصيتها قائلا يا لطيف الله نور على نور شهد النور على من يشاء ثم بعد ذلك يميل رأسها  الى الجانب الأيسر ويقول في سمعك الله سميع مقبلا ونافخا أذنها اليمنى نفخا يسيرا ثم يميل رأسها إمالة لطيفة الى الأيمن ويقول ما ذكر في أذنها اليسرى كذلك ثم يقبل عينيها اليمنى فاليسرى قائلا اللهم انا فتحنا لك فتحا مبينا ثم يقبل خديها اليمنى فاليسرى يقول يا كريم يا رحمن يا رحيم يا الله ثم يقبل أنفها قائلا عند ذلك فروح وريحان وجنة نعيم ثم يقبل كتفها ويقول يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة ثم يقبل رقبتها ويقول الله نور السموات والأرض ثم يقبل ذقنها ويقول نور حبيب الإيمان من عبادك الصالحين ثم يقبل راحتيها اليمنى فاليسرى قائلا عند ذلك ما كذب الفؤاد ما رأى ثم يقبل مابين ثدييها ويقول وألقيت عليك محبة مني ثم يقبل صدرها اليسرى بحذاء قلبها ويقول ياحي يا قيوم ثم يجامع بيان أسرار خلقة الأبكار
قال أهل الفراسة والخبر بالنساء اذا كان فم المرأة واسعا كان فرجها واسعا اذا كان صغيرا كان فرجها صغيرا ضيقا قال من بحر الطويل:
إذا ضاق فم البكر ضاقت فروجها * وكان لفمها شعار لفرجها
وان كانت شفتاها غليظتين كان شفراها غليظتين وان كانتارقيقتين كانتا رقيقتين وان كانت السفلى رقيقة كان فرجها صغيرا وان كان فم المرأة شديد الحمرة كان فرجها جافا عن الرطوبة وان كانت حدباء الأنف فهي قليلة الغرض في النكاح وان كانت طويلة الذقن فإنها فاتحة الفرج قليلة الشعر وان كانت صغيرة الحاجب فإنها غامضة الفرج وان كانت كبيرة الوجه غليظة الضفائر دل ذلك على صغيرة العجيزة وكبير الفرج وضيقه وإذا كثر شحم ظاهر قدمها وبدنها عظم فرجها وكانت مخطوبة عندزوجها واذا كانت ناتئة الساقين في الصلبة فإنها شديد الشهوة لاصبر لها عن الجماع وان كانت عينها كحيلة كبيرة فإنها يدل على ضيق الرحم وصعير العجيزة مع عظم الكتف يدلان على عظم الفرج (نفيسة) قال الحكماء من وجد في المرأة عشرة أوصاف فلا ينبغي أخذها أحدها كونها قصيرة القامة الثاني كونها قصيرة الشعر الثالث رفيعة الجسد الرابع سليط
اللسان الخامس كونها منقطعة الأولاد السادس كونها عندها عناد السابع كونها مسرفة مبذرة الثامن كونها طويلة اليد التاسع كونها تحب الزينة عند الخروج العاشر كونها مطلقة من غيره اهـ.
هذا آخر ما يسر الله تعالى لنا جمعه فلله الحمد  والثناء على كل حال وازكى الصلاة والتسليم على سيدنا محمد ومن والاه خير صحب وآل ونسأل الله ان يوفقنا لصالح الأعمال وان يعم نفع هذه الكراسة الحقيرة لمن هي له من النساء والرجال آمين. قلت كما قال:
أموت ويبقى كل ما قد كتبته * فيا ليت من يقرأ كتابي دعا لي
FATHUL IZAR
Karya: KH. Abdullah Fauzi Pasuruan
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جل قدره وعز جاره الذي جعل النكاح سببا لبقاء نسل الأنام، ووسيلة الى اشتباك الشعوب والأقوام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صاحب العز والصدق والوفا وعلى آله وصحبه الشرف انجوم الهدى والصفا، أما بعد:
Kitab ini kecil dan ringkas, tapi high kualitas dan besar manfaatnya. Memuat beberapa faidah penting tentang pernikahan, meliputi senggama, rahasia di balik waktu melakukannya, tatacaranya, serta rahasia dan keunikan penciptaan seorang gadis. Saya menyusun dan mengutip kitab ini dengan mengacu pada teks kitab karangan ulama besar. Semoga Allah melimpahkan anugerah dengan mengaruniai mereka keberuntungan dan keutamaan.
Saya beri judul kitab ini dengan nama “Fathul Izar”, mengupas rahasia di balik waktu senggama serta rahasia di balik penciptaan seorang gadis. Kemudian hanya kepada Allah-lah saya memohon, semoga menjadikannya sebuah kitab yang bermanfaat bagi kami dan kaum Muslimin. Semoga Allah menjadikannya pula sebagai bekal bagi kami serta kedua orangtua kami di hari akhirat, dimana harta dan anak tak lagi berguna kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. (QS. asy-Syu’ara ayat 88-89).
BAB I: ARTI SEBUAH PERNIKAHAN
Ketahuilah, nikah itu suatu kesunnahan (perbuatan) yang disukai dan pola hidup yang dianjurkan. Karena dengan nikah terjagalah populasi keturunan dan lestarilah hubungan antar manusia. Allah subhanahu wa ta’ala dalam firmanNya telah menganjurkan nikah:
فَانْكِحُوْامَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ
"Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat." (QS. an-Nisa’ ayat 3).
وَمِنْ أَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدّةً وَرَحْمَةً
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. ar-Rum ayat 21).
وَأَنْكِحُوْا اْلأَيامَى مِنْكُم والصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ.
"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya." (QS. an-Nur ayat 2).
Diantara bentuk 'kekayaan' yang dikaruniakan Allah kepada mereka ialah, sebelum seorang laki-laki memasuki jalinan pernikahan dia hanya memiliki dua tangan, dua kaki, dua mata dan sebagainya dari anggota tubuhnya yang masing-masing hanya sepasang. Namun ketika ia telah terajut dalam sebuah pernikahan, maka jadilah anggota-anggota tubuh tersebut menjadi berlipat ganda dengan sebab mendapat tambahan dari anggota tubuh isterinya.
Tahukah engkau bahwa ketika pengantin wanita bertanya kepada pengantin pria: “Untuk siapakah tanganmu?” Maka pengantin pria menjawab: “Untukmu." Dan ketika pengantin wanita bertanya kepadanya: "Untuk siapakah hidungmu?” Maka dia menjawab: "Untukmu." Begitu pula ketika pengantin wanita bertanya kepadanya: "Untuk siapa matamu?” Dengan penuh kasih sayang dia menjawab: "Untukmu."
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَالْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: “Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu membiayai pernikahan, hendaklah kalian menikah. Karena sesungguhnya nikah itu lebih mampu memejamkan pandangan (dari kemaksiatan) dan lebih menjaga kehormatan."
Yang dikehendaki dengan kata “ba-ah” dalam hadits di atas adalah nafkah lahir maupun batin. Nabi shallallahu alaihi wasallam juga bersabda:
تَزَوَّجُوْا الْوَلُوْدَ الْوَدُوْدَ فَإِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ اْلأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
"Nikahilah olehmu wanita-wanita yang produktif (beranak) dan yang banyak kasih sayangnya kepada suami. Karena sesungguhnya aku akan berlomba-lomba dengan kalian memperbanyak umat di hari kiamat kelak." Serta masih banyak lagi ayat dan hadits yang lain.
BAB II: SENGGAMA DAN RAHASIA-RAHASIANYA
Ketahuilah bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta’ala, mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dan menghasilkan keturunan. Karena melalui pernikahan kehidupan alam ini akan lestari dan teratur. Dan dengan meninggalkannya berarti sebuah kehancuran dan kemusnahan alam ini.
Hal yang maklum, takkan memanen tanpa menanam benih pada bumi, kemudian mengolah dan merawatnya melalui teori dan teknik pertanian. Dan juga perlu waktu beberapa lama hingga buahnya menjadi siap panen. Begitupula takkan terwujud seorang anak dan keturunan tanpa terlebih dulu memasukkan sperma suami di dalam indung telur isterinya. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:
نِسَائُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لأِنْفُسِكُمْ
"Wanita-wanita kamu semua adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu semaumu dan kerjakanlah olehmu (amal-amal yang baik) untuk dirimu sendiri." (QS. al-Baqarah ayat 223).
Ayat ini turun ketika kaum Muslimin mengatakan bahwa mereka menggauli isteri mereka dengan posisi berlutut, berdiri, terlentang, dari arah depan dan dari arah belakang.
Menanggapi pernyataan kaum Muslimin tersebut kaum Yahudi menyatakan: “Tidaklah melakukan hubungan semacam itu selain menyerupai tindakan binatang, sedangkan kami mendatangi mereka dengan satu macam posisi. Sungguh telah kami temukan ajaran dalam Taurat bahwa setiap hubungan badan selain posisi isteri terlentang itu kotor di hadapan Allah."
Lalu turunlah ayat di atas, Allah hendak membantah pernyataan kaum Yahudi tersebut.
Jadi dalam kandungan ayat ini menunjukkan diperbolehkannya seorang suami menyetubuhi isterinya dengan cara apapun dan posisi bagaimanapun yang ia sukai. Baik dengan cara berdiri, duduk atau terlentang. Dan dari arah manapun suami berkehendak, dari arah atas, bawah, belakang ataupun dari arah depan. Dan boleh juga menyetubuhinya pada waktu kapanpun suami menghendaki, siang ataupun malam hari. Dengan catatan yang dimasuki adalah lubang vagina.
a. Pengaruh waktu senggama:
1. Barangsiapa menyetubuhi isterinya pada malam Jum’at, maka anak yang terlahir akan hafal al-Quran.
2. Barangsiapa menyetubuhi isterinya pada malam Sabtu, maka anak yang terlahir akan bodoh.
3. Barangsiapa menyetubuhi isterinya pada malam Ahad, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang pencuri atau penganiaya.
4. Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya pada malam Senin, maka anak yang terlahir akan menjadi fakir atau miskin atau ridha dengan keputusan (takdir) dan ketetapan (qadha) Allah.
5. Barangsiapa menyetubuhi isterinya pada malam Selasa, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berbakti kepada orangtua.
6. Barangsiapa menyetubuhi isterinya pada malam Rabu, maka anak yang terlahir akan cerdas, berpengetahuan dan banyak bersyukur.
7. Barangsiapa menyetubuhi isterinya pada malam Kamis, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berhati ikhlas.
8. Barangsiapa menyetubuhi isterinya pada malam Hari Raya, maka anak yang terlahir akan mempunyai enam jari.
9. Barangsiapa menyetubuhi isterinya sambil bercakap-cakap, maka anak yang terlahir akan bisu.
10. Barangsiapa menyetubuhi isterinya dalam kegelapan, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang penyihir.
11. Barangsiapa menyetubuhi isterinya dalam terangnya lampu, maka anak yang terlahir akan berwajah tampan atau cantik.
12. Barangsiapa menyetubuhi isterinya sambil melihat auratnya (vagina), maka anak yang terlahir akan buta mata atau buta hatinya.
13. Barangsiapa menyetubuhi isterinya di bawah pohon yang biasa berbuah, maka anak yang terlahir akan terbunuh karena besi, tenggelam atau keruntuhan pohon.
b. Senggama yang ideal:
Hendaknya bagi seorang suami memperhatikan 4 hal berikut:
1. Memegang kedua tangan isteri
2. Meraba dadanya
3. Mencium kedua pipinya
4. Membaca Basmalah saat hendak memasukkan penis ke dalam vagina.
مَنْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ عِنْدَ الْحَيْضِ فَكَأَنَّمَا جَامَعَ أُمَّهُ سَبْعِيْن مَرَّةً
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang menyetubuhi isterinya saat ia menstruasi, maka seolah-olah ia menyetubuhi ibunya sendiri sebanyak 70 kali."
c. Nikmat dunia ada di wanita
Sebagian ulama dimintai komentar tentang seberapa banyak kenikmatan dunia? Mereka menjawab: “Kenikmatan dunia itu sangat banyak hingga tak terhitung jumlahnya. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:
وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوْهَا
"Jika kamu hendak menghitung nikmat Allah maka kalian takkan sanggup menghitunya."
Namun kenikmatan terhebat teringkas pada 3 macam kenikmatan; yakni mencium wanita, menyentuhnya dan memasukkan penis ke dalam vagina."
وَنِعَمُ الدُّنْيَا ثَلاَثٌ تُعْتَبَر # لَمْسٌ وَ تَقْبِيْلٌ وَإِدْخَالُ الذَّ كر
Seorang penyair bersyair dalam bahar Rajaz-nya: “Kenikmatan dunia ada 3; yakni menyentuh, mencium dan memasukkan penis."
وَنِعَمُ الدُّنْيَا ثَلاَثٌ تُحْصَرُ # دمَيْك كُوْلِيْت عَامْبُوْع كَارَوْ بَارعْ تُرُوْ
Penyair lain mengungkapkan: “Kenikmatan dunia itu teringkas dalam 3 hal; menyentuh kulit, mencium dan tidur bersama (senggama)."
BAB III: TATACARA DAN ETIKA SENGGAMA
Imam as-Suyuthi dalam kitab ar-Rahmah berkata: “Ketahuilah bahwa senggama tidak baik dilakukan kecuali bila seseorang telah bangkit syahwatnya dan bila keberadaan sperma telah siap difungsikan. Maka jika demikian, hendaknya sperma segera dikeluarkan layaknya mengeluarkan semua kotoran atau air besar yang dapat menyebabkan sakit perut. Karena menahan sperma saat birahi sedang memuncak dapat menyebabkan bahaya yang besar. Adapun efek samping terlalu sering melakukan senggama ialah dapat mempercepat penuaan, melemahkan tenaga dan menyebabkan tumbuhnya uban."
a. Tatacara senggama
Antara lain; isteri tidur terlentang dan suami berada di atasnya. Posisi ini merupakan cara yang paling baik dalam senggama. Selanjutnya suami melakukan cumbuan ringan (foreplay) berupa mendekap, mencium, dan lain sebagainya. Hingga saat sang isteri bangkit birahinya, masukanlah dzakar suami dan menggesek-gesekkannya pada liang vagina.
Ketika suami mengalami klimaks (ejakulasi), janganlah terburu mencabut dzakarnya, melainkan menahannya beberapa saat disertai mendekap isteri dengan mesra. Setelah kondisi tubuh suami sudah tenang, maka cabutlah dzakar dari vagina isteri dengan mendoyongkan tubuhnya ke samping kanan. Menurut para ulama, demikian itu upaya untuk memiliki anak laki-laki.
Selesai bersenggama hendaknya keduanya mengelap alat kelamin masing-masing dengan dua buah kain, satu untuk suami dan yang lain untuk isteri. Jangan sampai keduanya menggunakan satu kain karena hal itu dapat memicu pertengkaran.
Bersenggama yang paling baik adalah senggama yang diiringi dengan sifat agresif, kerelaan hati dan masih menyisakan syahwat. Sedangkan senggama yang jelek adalah senggama yang diiringi dengan badan gemetar, gelisah, anggota badan terasa mati, pingsan, dan istri merasa kecewa terhadap suami walaupun ia mencintainya. Demikian inilah keterangan yang sudah mencukupi terhadap tatacara senggama yang paling benar.
b. Etika senggama
Ada beberapa etika senggama yang harus diperhatikan oleh suami. Meliputi 3 macam sebelum/saat melakukannya dan 3 macam sesudahnya.
1. Etika sebelum senggama:
a). Mendahului dengan bercumbu (foreplay) agar hati isteri tidak tertekan dan mudah melampiaskan hasratnya. Sampai ketika nafasnya naik turun serta tubuhnya menggeliat dan ia minta dekapan suaminya, maka rapatkanlah tubuh (suami) ke tubuh isteri.
b). Menjaga etika saat hendak senggama. Maka janganlah menyutubuhi isteri dengan posisi berlutut, karena hal demikian sangat memberatkannya. Atau dengan posisi tidur miring karena dapat menyebabkan sakit pinggang. Dan jangan memposisikan isteri berada di atasnya, karena dapat mengakibatkan kencing batu. Akan tetapi posisi senggama yang paling bagus adalah meletakkan isteri dalam posisi terlentang dengan kepala lebih rendah daripada pantatnya. Dan pantatnya diganjal dengan bantal serta kedua pahanya diangkat dan dibuka lebar-lebar. Sementara suami mendatangi isteri dari atas dengan bertumpu pada sikunya. Posisi inilah yang dipilih oleh para fuqaha dan para dokter.
c). Beretika saat hendak memasukkan dzakar. Yaitu dengan membaca ta’awudz dan basmalah. Disamping itu gosok-gosokkan penis di sekitar vagina, meremas payudara dan hal lainnya yang dapat membangkitkan syahwat isteri.
2. Etika saat senggama:
a). Senggama dilakukan secara pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa (ritmis).
b). Menahan keluarnya mani (ejakulasi) saat birahi bangkit, menunggu sampai isteri mengalami inzal (orgasme). Yang demikian dapat menciptakan rasa cinta di hati.
c). Tidak terburu-buru mencabut dzakar ketika ia merasa isteri akan keluar mani, karena hal itu dapat melemahkan ketegangan dzakar. Juga jangan melakukan ‘azl (mengeluarkan mani di luar vagina) karena hal itu merugikan pihak isteri.
3. Etika setelah senggama:
a). Meminta isteri tidur miring ke arah kanan agar anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin laki-laki, insya Allah. Bila isteri tidur miring ke arah kiri maka anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin perempuan. Hal ini berdasarkan hasil uji coba riset.
b). Suami membaca dzikir dalam hati sesuai yang diajarkan Nabi, yaitu:
اَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصهْرًا وَكَانَ رُبُّكَ قَدِيْرًا (الفرقان : 54)
“Segala puji milik Allah yang telah menciptakan manusia dari air, untuk kemudian menjadikannya keturunan dan mushaharah. Dan adalah Tuhanmu itu Mahakuasa.” (QS. al-Furqan ayat 54).
c). Berwudhu ketika hendak tidur (dihukumi sunnah) dan membasuh dzakar bila hendak mengulangi senggama.
Dikutip dari sumber yang dapat dipercaya bahwa, barangsiapa saat menyetubuhi isterinya didahului dengan membaca basmalah, surat al-Ikhlas, takbir, tahlil dan membaca:
بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَللّهُمَّ اجْعَلْهَا ذُرّ ِيَّةً طَيِّبَةً إِنْ كُنْتَ قَدَّرْتَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ صَلْبِىْ اَللّهُمَّ جَنِّبْنِىْ الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِىْ
Kemudian suami menyuruh isterinya tidur miring ke arah kanan, maka jika ditakdirkan mengandung isterinya akan melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki dengan izin Allah." Saya telah mengamalkan dzikir serta teori ini, dan saya pun menemukan kebenarannya tanpa ada keraguan. Dan hanya dari Allah-lah pertolongan itu. Demikian adalah penggalan komentar Imam as-Suyuthi.
Sebagian ulama mengatakan: “Barangsiapa menyetubuhi isterinya lalu ketika merasa akan keluar mani (ejakulasi) ia membaca dzikir:
لاَ يُدْرِكُهُ اْلأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ اْلأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ اْلخَبِيْرُ.
Maka jika ditakdirkan mengandung, isterinya akan melahirkan anak yang mengungguli kedua orangtuanya dalam hal ilmu, sikap dan amalnya, insya Allah.”
Penulis kitab Hasyiah al-Bujairami 'ala al-Khathib, tepatnya dalam sebuah faidah, menyatakan: "Saya melihat tulisan Syaikh al-Azraqi yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, di sana tertulis bahwa seseorang yang menghendaki isterinya melahirkan anak laki-laki maka hendaknya ia meletakkan tangannya pada perut isterinya di awal kehamilannya sembari membaca doa:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ اَللهُمَّ إِنِّي أُسَمِّيْ مَا فِيْ بَطْنِهَا مُحَمَّدًا فَاجْعَلْهُ لِيْ ذَكَرًا.
Maka kelak anak yang dilahirkan akan berjenis kelamin laki-laki. Insya Allah mujarab.
BAB IV: DOA-DOA SENGGAMA
وَقَدِّمُوْالأِنْفُسِكُمْ
"Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu.” (QS. al-Baqarah ayat 223).
Maksud dari ayat ini adalah, "Carilah pahala yang tersediakan untuk kamu semua sepertihalnya membaca basmalah dan berniat mendapatkan anak ketika melakukan senggama." Diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
مَنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَأَتَاهُ وَلَدٌ فَلَهُ حَسَنَاتٌ بِعَدَدِ أَنْفَاسِ ذَلِكَ الْوَلَدِ وَعَدَدِ عَقِبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
“Siapa membaca basmalah ketika akan melakukan senggama kemudian dari senggama itu dia dikaruniai seorang anak maka dia memperoleh pahala sebanyak nafas anak tersebut dan keturunannya sampai hari kiamat."
:خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda: “Manusia yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya.”
Dalam masalah ini para ulama memiliki urut-urutan yang mengagumkan, yaitu:
1. Ketika suami akan menyetubuhi isteri hendaknya lebih dulu membaca salam:
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا بَابَ الرَّحْمنِ
Lantas isteri menjawab:
وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ يَا سَيِّدَ اْلأَمِيْنِ
2. Selanjutnya suami meraih kedua tangan isterinya seraya membaca:
رَضِيْتُ بِا للهِ رَبَّا
3. Kemudian ia meremas-remas kedua payudara isterinya seraya membaca dalam hati:
أَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ألِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
4. Dilanjutkan mengecup kening isterinya seraya membaca dalam hati:
يَالَطِيْفُ اَلله نُوْرُ عَلَى نُوْرٍ شَهِدَ النُّوْرَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ
5. Setelah itu suami memiringkan kepala steri ke kiri sambil mencium dan meniup telinga sebelah kanan, dilanjutkan memiringkan kepala isteri ke kanan sambil mencium dan meniup telinga yang sebelah kiri, seraya membaca dalam hati:
فِىْ سَمْعِكِ الله ُسَمِيْعٌ
6. Sesudah itu kecup kedua mata isteri mulai dari mata sebelah kanan hingga mata sebelah kiri seraya membaca dalam hati:
اَللّهُمَّ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا
7. Selanjutnya suami mencium kedua pipi isteri dimulai pipi sebelah kanan sampai pipi sebelah kiri seraya membaca dalam hati:
يَاكَرِيْمُ يَا رَحْمنُ يَا رَحِيْمُ يَا اَللهُ
8. Kemudian mengecup hidungnya seraya membaca dalam hati:
فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَّجَنَّةُ نَعِيْمٍ
9. Sesudah itu kecup pundak isteri seraya membaca dalam hati:
يَارَحْمنَ الدُّنْيَا يَا رَحِيْمَ اْلأَخِرَةِ
10. Setelah itu kecup leher isteri seraya membaca dalam hati:
اَللهُ نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ
11. Selanjutnya kecup dagu isteri seraya membaca dalam hati:
نُوْرُ حَبِيْبِ الإِيْمَانِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ
12. Kemudian kecup kedua telapak tangan isteri dimulai sebelah kanan hingga yang sebelah kiri seraya membaca dalam hati:
مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى
13. Berikutnya kecup bagian di antara kedua payudara isteri seraya membaca dalam hati:
وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّيْ
14. Dan kemudian kecup dada isteri bagian kiri tepat pada hatinya seraya membaca dalam hati:
يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ
BAB V: RAHASIA DI BALIK PENCIPTAAN KEPERAWANAN
Para ahli firasat dan ilmuwan ahli kewanitaan mengatakan bahwa:
* Bila mulut seorang perawan lebar, pertanda vaginanya juga lebar.
* Bila mulutnya kecil, pertanda vaginanya juga kecil.
Seorang penyair dalam bahar Thawil-nya menyatakan:
إِذَا ضَاقَ فَمُ الْبِكْرِ ضَاقَتْ فُرُوْجُهَا وَكَانَ لِفَمِهَا شِعَارٌ لِفَرْجِهَا
“Bila seorang perawan sempit mulutnya, maka sempit pula vaginanya. Hal itu karena mulut seorang perawan menjadi pertanda dari bentuk dan keadaan vaginanya.”
* Bila kedua bibir perawan tebal, pertanda kedua bibir vaginanya tebal.
* Bila kedua bibirnya tipis, pertanda kedua bibir vaginanya juga tipis.
* Bila bibir mulut bagian bawah tipis, pertanda vaginanya kecil.
* Bila mulut/lidahnya sangat merah, pertanda vaginanya kering.
* Bila mancung hidungnya, pertanda tidak begitu berhasrat untuk senggama.
* Bila dagunya panjang, pertanda vaginanya menganga dan sedikit bulunya.
* Bila alisnya tipis, pertanda posisi vaginanya agak ke dalam.
* Bila raut wajahnya lebar dan lehernya besar, pertanda pantatnya kecil dan vaginanya besar serta sempit.
* Bila telapak kaki bagian luar serta badannya berlemak (gemuk), pertanda besar vaginanya.
* Bila kedua betisnya tebal dan keras, pertanda birahinya besar dan tidak sabaran untuk senggama.
* Bila matanya tampak bercelak dan lebar, pertanda sempit rahimnya.
* Bila pantatnya kecil serta bahunya besar, pertanda besar vaginanya.

Para ulama bijak bestari mengatakan: “Barangsiapa menjumpai 10 karakter pada diri seorang wanita, maka janganlah menikahinya. Yaitu; 
1). Wanita yang sangat pendek tubuhnya.
2). Wanita yang berambut pendek.
3). Wanita yang sangat tinggi postur tubuhnya.
4). Wanita yang cerewet.
5). Wanita yang tidak produktif (mandul).
6). Wanita yang bengis (judes).
7). Wanita yang berlebihan dan boros.
8). Wanita yang bertangan panjang (Jawa: cluthak).
9). Wanita yang suka berhias ketika keluar rumah.
10). Wanita janda sebab dicerai suaminya."
Sampailah kita di penghujung, dimana Allah telah memberikan kemudahan kepada kami dalam menyusunnya. Segala puji dan sanjungan tersembahkan atasNya dalam segala kondisi. Shalawat serta salam yang teristimewa semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam Semoga tercurah puka kepada orang yang mengikutinya, yakni para sahabat dan keluarganya. Semoga Allah meratakan kemanfaatan kitab kecil ini pada kaum pria maupun wanita. Aamin.

Akhirnya kami hanya bisa berpesan sebagaimana kata seorang penyair: "Aku kan mengalami mati, namun tulisanku kan tetap. Kuberharap kiranya orang yang membaca tulisanku ini mau mendoakanku.” (Sya'roni As-Samfuriy, Mabes Jones Cikarang Utara Jum'at 09 Oktober 2015).